X
تبلیغات
رایتل
برچسب وقف - عدالت
کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
رسیدگی شکلی به دعاوی حقوقی اوقافی در محاکم حقوقی قضایی جلال جعفری

رسیدگی شکلی به دعاوی حقوقی اوقافی در محاکم حقوقی قضایی


جلال جعفری


دانشگاه الزهرابا فرمت Amr

 

دانلود فایل صوتی مبحث وقف
دانلود فایل صوتی مبحث وقف

فرمت mp3

مبحث وقف و 42 نکته کلیدی مرتبط

مبحث وقف و 42 نکته کلیدی مرتبط


به اضافه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف در امور خیریه مصوب 1363


به صورت نموداری


تایپ شده در 8 صفحه مناسب برای پرینت گرفتن


به روز رسانی در 96/03/08


با فرمت PDF