کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
خودکشی مساعدت شده پزشکی از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری
خودکشی مساعدت شده پزشکی از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری


مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 

با فرمت PDF