کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل صوتی از مباحث حقوق جزای عمومی (شروع به جرم)
فایل صوتی از مباحث: (حقوق جزای عمومی)
((شروع به جرم))


(موضوع مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392؛

و سایر قوانین مرتبط با موضوع)

♦️ سخنران جناب :
دکتر نور محمد صبری