کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل صوتی بررسی مبانی نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران
فایل صوتی نشست حقوقی  "تحت عنوان:
«بررسی مبانی نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران»

 سخنران جناب: دکتر سید محمد اذین

استاد دانشگاه و پژوهشگر پژوهشگاه رویان

سه شنبه ۲ اذر۹۵

 

با فرمت Amr

 
بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث
بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث

با فرمت PDF

 

تست حقوق مدنی مبحث مسئولیت مدنی وضمان قهری
تست حقوق مدنی مبحث مسئولیت مدنی وضمان قهری

با فرمت PDF