کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
جزوه تداخل جنایت به صورت نموداری

جزوه تداخل جنایت به صورت نموداری


مواد 296 تا 300 و 389و390و391 ق مجازات اسلامیبا فرمت PDF

 

کارگاه ‌آموزشی با موضوع « بررسی کتاب حدود، قصاص و دیات قانون جدید مجازات اسلامی»

کارگاه ‌آموزشی با موضوع « بررسی کتاب حدود، قصاص و دیات قانون جدید مجازات اسلامی»


حجت الاسلام والمسلمین نورالله سلطانی


رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش قوه قضائیهبا فرمت mp3

 

فایل صوتی تأثیر بیماری محکوم علیه در تأخیر اجرای حکم حبس و شلاق و نحوه تعیین سن در پزشکی قانونی

فایل صوتی تأثیر بیماری محکوم علیه در تأخیر اجرای حکم حبس و شلاق و نحوه تعیین سن در پزشکی قانونی


 دکتر محمد حسین میرجلیلیبا فرمت mp3


 

در فایل حاضر دکتر محمد حسین میر جلیلی به بحث پیرامون نحوه اجرای حبس و مجازات شلاق در مورد محکومانی که دچار بیماریهایی نظیر دیابت هستند، در مورد این که قاضی اجرای احکام باید چه نوع سئوالی در این ارتباط از پزشکی قانونی بپرسد، نحوه بررسی پزشکی قانونی در همین خصوص، تقسیم بندی مراجعین موضوع استعلام برای تحمل یا تشدید کیفر، بیماری که فرد تحمل توان دارد ولی زندان تحمل توان آن را ندارد، چیست؛ تقسیم بندی انواع بیماری، تفاوت دیدگاه پزشکی و قانونگذاری در قبل و حال در این ارتباط، مفاهیم و تفاوت اصطلاحات صعب‌العلاج، لاعلاج و بیماری واگیردار به همراه توضیح نسبت به مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۰۳ و ۱۰۸ ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و جمع بندی مباحث این قسمت و همچنین بحث دیگر در خصوص موارد ضروری تعیین سن، مراجع درخواست کننده، مشکلات تعیین سن از جمله وجود جعل هویت افراد یعنی معرفی یکی به جای دیگری می پردازند.  دانلود این فایل به تمامی قضاوت به ویژه قضات اجرای احکام کیفری پیشنهاد می شود

.

 

فایل صوتی مجازات های تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی
فایل صوتی مجازات های تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی

مفاهیم کلیدی مجازات تبعی

حمیدرضا کلانتری (مؤلف کتب ساده ساز نوین)


با فرمت mp3


 
حقوق جزا اختصاصی مبحث تسبیب_ دکتر شادی عظیم زاده
حقوق جزا اختصاصی

مبحث تسبیب
 
مدرس: دکتر شادی عظیم زاده
 
حقوق جزای عمومی-مبحث تعدد جرم

حقوق جزای عمومی-مبحث تعدد جرم


دکتر شادی عظیم زاده


فایل صوتی تعقیب جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بین المللی

تعقیب جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بین المللی


سخنران  :
اقای محمد هادی ذاکر حسین

دانشجوی دکتری حقوق جزای بین الملل دانشگاه تیلبرگ هلند

سه شنبه  ۴ ابان ۹۵

برگزار کننده :موسسه جرم شناسی و تحقیقات جزایی دانشگاه تهران

 

با فرمت mp3

فایل تصویری جزای عمومی دکتر عظیم زاده مبحث شروع به جرم
فایل تصویری جزای عمومی

دکتر عظیم زاده

مبحث شروع به جرم


ماده 122 قانون مجازات اسلامی

 
فایل صوتی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی-دکتر محمد مصدق

فایل صوتی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی


دکتر محمد مصدقهمایش قم
با فرمت mp3

 

حقوق جزای عمومی_دکتر شادی عظیم زاده

فایل تصویری جزای عمومی 


تعویق صدور حکم


ماده 40 قانون مجازات اسلامی

 

فایل صوتی از مباحث حقوق جزای عمومی (شروع به جرم)
فایل صوتی از مباحث: (حقوق جزای عمومی)
((شروع به جرم))


(موضوع مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392؛

و سایر قوانین مرتبط با موضوع)

♦️ سخنران جناب :
دکتر نور محمد صبری  
فایل صوتی حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر شجاعی طبق قانون سال 92

حقوق جزای اختصاصی 1


جرایم علیه تمامیت جسمی


دکتر شجاعیاستاد دانشگاه آزاد اسلامشهر


طبق قانون سال 92


فرمت فایل AMR هست

 


درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه


عبدالعلی توجهی

استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شاهد


حسین محمد کوره پز

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی  تاریخ چاب : 1392


با فرمت PDF

اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس
اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس

با فرمت PDF

 
اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران- بودها و بایدها
اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران- بودها و بایدها
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392


با فرمت PDF

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه

با فرمت PDF

 
ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با فرمت PDF

 

جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با فرمت PDF

 
ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با فرمت PDF

 

جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان
جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان


مهرداد رایجیان اصلی

  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ولی اله صادقی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایران


تاریخ چاپ: 1394


با فرمتPDF

 

رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه
رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه

با فرمت PDF

 

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با فرمت PDF

 

240 نکته جزای عمومی جدید
240 نکته جزای عمومی جدید

با فرمت PDF


تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی


با فرمت PDF

 

فایل صوتی جرم افساد فی الارض در قانون مجازات 92
فایل صوتی جرم افساد فی الارض در قانون مجازات 92

با فرمت PDF

 

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392


با فرمت PDF

 

فایل صوتی“تحولات اجرای قانون در مکان (جزای بین الملل کیفری)”
فایل صوتی “تحولات اجرای قانون در مکان در قانون مجازات اسلامی (جزای بین الملل کیفری)”

با فرمت mp3


تحلیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید
تحلیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید

با فرمت PDF

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید - رویکردها و تغییرات
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید - رویکردها و تغییرات

با فرمت MP3


خانم دکتر داودی


اقای دکتر کوشا


سخنرانی در کانون البرز

قانون مجازات اسلامی متن نهایی تایید شده توسط شورای نگهبان
قانون مجازات اسلامی متن نهایی


با فرمت PDF

جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری
جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفریبا فرمت PDF


کاری از آقای مهرداد بوستانچی

بررسی فقهی حقوقی توهین به مقدسات و ادیان؛ چالش ها و راهکارها
گزارش پژوهشی
بررسی فقهی حقوقی توهین به مقدسات و ادیان؛ چالش ها و راهکارها

با فرمت PDF