کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل صوتی مقایسه ادله در دعاوی حقوقی با ادله اثبات در دعاوی کیفری
فایل صوتی مقایسه ادله در دعاوی حقوقی با ادله اثبات در دعاوی کیفریمدرس : آقای دکتر عباس کریمی


 

با فرمت mp3


رسیدگی شکلی به دعاوی حقوقی اوقافی در محاکم حقوقی قضایی جلال جعفری

رسیدگی شکلی به دعاوی حقوقی اوقافی در محاکم حقوقی قضایی


جلال جعفری


دانشگاه الزهرابا فرمت Amr