X
تبلیغات
رایتل
برچسب حقوق جزای عمومی - عدالت
کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل تصویری جزای عمومی دکتر عظیم زاده مبحث شروع به جرم
فایل تصویری جزای عمومی

دکتر عظیم زاده

مبحث شروع به جرم


ماده 122 قانون مجازات اسلامی

 
حقوق جزای عمومی_دکتر شادی عظیم زاده

فایل تصویری جزای عمومی 


تعویق صدور حکم


ماده 40 قانون مجازات اسلامی

 

فایل صوتی از مباحث حقوق جزای عمومی (تخفیف مجازات) دکتر نور محمد صبری
فایل صوتی : قانون مجازات از مباحث: حقوق جزای عمومی))
((تخفیف مجازات))
  
موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392؛
به اضافه ی مواد دیگر از همین قانون، و یا قوانین دیگر.
سخنران :
جناب دکتر نور محمد صبری
 
 
رادین (674)