کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل صوتی بررسی تطبیقی ابلاغ اوراق قضایی با تاکید بر ابلاغ الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی ابلاغ اوراق قضایی با تاکید بر ابلاغ الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه"

سخنران جناب : دکتر حسن محسنی

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
 وکیل پایه یک دادگستری
 عضو موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
- عضو موسسه قانون‌گذاری تطبیقی فرانسه
 
۳۱ فروردین ماه ۹۶

برگزار کننده: کانون وکلای دادگستری کرمان


با فرمت mp3فایل صوتی دعوای خلع ید و ارکان آن در حقوق ایران محمد حسن امی
فایل صوتی دعوای خلع ید و ارکان آن در حقوق ایرانسخنران: آقای محمد حسن امی

با فرمت mp3

 
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه


عبدالعلی توجهی

استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شاهد


حسین محمد کوره پز

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران پردیس فارابی  تاریخ چاب : 1392


با فرمت PDF

اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس
اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس

با فرمت PDF

 
جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

با فرمت PDF

 
جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان
جایگاه «تعویق صدور حکم» در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به قوانین فرانسه، انگلستان و آلمان


مهرداد رایجیان اصلی

  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ولی اله صادقی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عدالت، تهران، ایران


تاریخ چاپ: 1394


با فرمتPDF

 

تعیین سقف مَهر و نقدی بر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده
تعیین سقف مَهر و نقدی بر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده

با فرمت MP3
 
فایل صوتی چک در حقوق ایران و آمریکا
فایل صوتی چک در حقوق ایران و آمریکا

 

با فرمت mp3