کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل صوتی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی "با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل"
فایل صوتی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی "با نگاه ویژه  به ثبت سند اتومبیل"
سخنرانان جناب :

۱-دکتر عباس کریمی
استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی

۲-دکتر محمد جواد ارسطا
عضو هییت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

۳-محمد عظیمیان
 نایب رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر
یاران
۴-مجید نجات زادگان
پژوهشگر حقوق ثبت و اسناد

21 اذرماه 95

برگزار کننده :انجمن حقوق شناسی /خانه اندیشمندان علوم انسانی/کانون سردفتران و دفتریاران

 

با فرمت Amr