کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
فایل صوتی از مباحث حقوق جزای عمومی (تخفیف مجازات) دکتر نور محمد صبری
فایل صوتی : قانون مجازات از مباحث: حقوق جزای عمومی))
((تخفیف مجازات))
  
موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392؛
به اضافه ی مواد دیگر از همین قانون، و یا قوانین دیگر.
سخنران :
جناب دکتر نور محمد صبری