+ فایل صوتی بررسی مبانی نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران
فایل صوتی نشست حقوقی "تحت عنوان: «بررسی مبانی نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران» سخنران جناب: دکتر سید محمد اذین استاد دانشگاه و پژوهشگر پژوهشگاه رویان سه شنبه ۲ اذر۹۵ با فرمت Amr


چهارشنبه 15 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها