+ فایل صوتی نشست علمی با موضوع( ابلاغ الترونیکی، معایب و مزایا)
+ فایل صوتی تعقیب جرایم جنسی و جرایم مبتنی بر جنسیت در دیوان کیفری بین المللی
+ فایل صوتی نقد رأی خلع ید» و خلاصه پرونده و آراء صادره
+ فایل صوتی دعوای خلع ید و ارکان آن در حقوق ایران محمد حسن امی
+ جزوه نموداری خلاصه آیین دادرسی مدنی 1 بر اساس کتاب دکتر شمس
+ فایل صوتی مقایسه ادله در دعاوی حقوقی با ادله اثبات در دعاوی کیفری
+ فایل تصویری جزای عمومی دکتر عظیم زاده مبحث شروع به جرم
+ فایل صوتی راهنمای تنظیم وکالت نامه_بهمن کشاورز
+ فایل صوتی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی-دکتر محمد مصدق
+ فایل صوتی درس اجرای احکام مدنی ویژه کارآموزان قضایی دوره ۱۸۴ تهران