+ فایل صوتی کارگاه بیت کوین و مسائل حقوقی (ارز دیجیتال)
+ فایل صوتی بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی و کیفری
+ فایل صوتی دعاوی اراضی ملی شده در رویه قضایی
+ فایل صوتی هنر اقتصاد و فن مذاکره وکیل
+ فایل صوتی تجاوز به زنان توسط محارم در خانواده
+ فایل صوتی دعاوی مرتبط با اسرار تجاری»
+ فایل صوتی آیین نگارش حقوقی
+ فایل صوتی بررسی ماده ۲۹۰قانون مجازات اسلامی
+ فایل صوتی دعاوی خسارات ناشی از حوادث رانندگی با تحلیل قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵
+ فایل صوتی اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی تلف کلی و جزیی کالا