+ مجله آموزهای حقوق کیفری شماره11 بهار و تابستان 95
+ جزوه قانون دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت (به صورت نموداری)
+ قانون شورای حل اختلاف سال94 به صورت نموداری ویژه آزمون قضاوت شورا حل اختلاف
+ اصلاحات جدید در حقوق جزای اختصاصی
+ فایل صوتی آشنایی با قانون جرائم رایانه ای مدرس رضا پرویزی
+ فایل صوتی نقد و بررسی قانون جدید دیوان عدالت اداری
+ فایل صوتی تأثیر بیماری محکوم علیه در تأخیر اجرای حکم حبس و شلاق و نحوه تعیین سن در پزشکی قانونی
+ فایل صوتی اصول کلی بررسی و تعیین دیه و ارش در پزشکی قانونی_ دکتر مهاجر پور
+ فایل صوتی کارگاه آموزشی مستندات بررسی صحنه جرم_دکتر بشیر نازپرور
+ فایل صوتی خودزنی و معیارها تشخیص آن از صدمات غیر منازعه